سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دستگاه خشک کن میوه

به عنوان مثال در مناطق خشک با آب و هوای کاملاً آفتابی و میانگین بارش کم، می توان از «دستگاه های خورشیدی» برای خشک کردن استفاده کرد. این شیوه برای این مناطق بسیار مناسب بوده و به شدت در راندمان کاری موثر خواهد بود. قیمت تمام شده محصولات نیز نسبت به سایر موارد، کمی مناسبتر خواهد بود.

و اما در « دستگاه خشک کن میوه  با استفاده از نور خوشید» نور و گرما به صورت مستقیم به سبزیجات و یا میوه های درون دستگاه تابانده نمی شود بلکه با مکانیسم جدید طراحی در این دستگاه ها، ابتدا نور خورشید در محفظه ای جداگانه گرما و حرارت را ایجاد کرده سپس این گرما توسط کانال ها و انتقال دهنده های متعدد به سمت مواد درون خشک کن میوه  هدایت شده و سبب جذب رطوبت و آب درون آنها و نهایتاً خشک شدن می گردد.

در این شیوه به سبب رایگان بودن انرژی (نور آفتاب) هزینه مصرف انرژی بسیار پایین بوده اما برای خرید دستگاه خشک کن میوه  ها قاعدتاً می بایستی مبالغی را هزینه کرد. نهایتاً تمامی این هزینه ها بر روی محصول نهایی تاثیر گذار بوده و قیمت آن را تعیین خواهد کرد.